DREPT ADMINISTRATIV

Echipa de avocati cu care colaboram are o vasta experienta in materia dreptului administratiei publice asistand cu succes clienti privati in litigii de contencios administrativ ce privesc emiterea, anularea, revocarea sau suspendarea executarii unor acte administrative emise de autoritati publice centrale sau locale. Puteti beneficia, cu titlu de exemplu, de servicii, cum ar fi: drept-administrativ_sm

  • actiuni si contestatii in legatura cu actele administrative emise de autoritati ale administratiei centrale sau locale sau de institutii cu atributii administrative;
  • asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor de contencios administrativ in legatura cu litigiile privind anularea actelor administrative emise de autoritati ale administratiei publice central sau locale, în toate fazele procesuale;
  • intocmirea documentatiei necesare participarii la licitatii;
  • consultanta si asistenta juridica in legatura cu documentatia necesara obtinerii de autorizatii sau avize emise de autoritatile publice;
  • redactarea de plangeri sau contestatii impotriva proceselor-verbale de constatare a contraventiilor;
  • Consultanţă juridică acordata autorităţii publice, în fazele premergătoare emiterii actului administrativ;
  • Consultanţă juridică în ceea ce priveşte raportul petentului cu autorităţile publice centrale şi cele locale;
  • Consultanţă în favoarea petentului în redactarea şi înaintarea oricăror cereri către autorităţile publice centrale şi cele locale, precum şi reprezentarea şi asistarea juridică în relaţia cu acestea;
  • Reprezentare şi asistare juridică a contribuabilului în faza de executare silită a creanţelor fiscale.