DREPT CIVIL

Echipa de avocati cu care colaboram are o vasta experienta in reprezentarea in litigiile civile cum ar fi litigii privind retrocedarea proprietatilor preluate abuziv in perioada 1945-1989 (Legea 18/1991, Legea 10/2001), litigii legate de dobândirea şi/sau exercitarea dreptului de proprietate sau de folosinţă a imobilelor, dreptul familiei, succesiuni, dreptul de proprietate intelectuala etc. In acest sens, puteti beneficia de urmatoarele servicii: drept-civil_sm

 • Recuperarea de debite provenite din contracte civile;
 • Negociere, redactare, modificare si incetare de contracte civile;
 • Revendicari imobiliare, retrocedari case si terenuri;
 • Acte constructie casa, achizitii terenuri;
 • Perfectarea actelor de vanzare-cumparare in cazul cumpararii de locuinte (dobandire si instrainare imobile) si bunuri de valoare;
 • Verificări ale titlurilor de proprietate (inclusiv privind istoricul dreptului de proprietate);
 • Verificarea regimului tehnic şi juridic al imobilului prin înaintarea de adrese către autorităţile publice competente din Bucureşti şi din ţară;
 • Verificarea regimului fiscal al imobilului la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale arondată acestuia;
 • Efectuarea tuturor formalităţilor legate de cartea funciară a imobilului, privind existenţa/inexistenţa sarcinilor ce grevează imobilul;
 • Redactarea, negocierea, revizuirea şi acordarea de consultanţă cu privire la antecontracte şi contracte de vânzare-cumpărare, contracte de închiriere, contracte de ipotecă etc., aflate în relaţie cu imobilul;
 • Asistenta si reprezentare in fata notarului public;
 • Redactarea de opinii legale, rapoarte şi memorii cu privire la situaţia juridică a imobilului;
 • Asistenţă juridică privind intabulări, rectificări şi notări în cartea funciară a imobilului;
 • Consultanţă juridică privind dezmembrămintele dreptului de proprietate (uz, uzufruct, abitaţie, servitute, superficie), ieşirea din indiviziune;
 • Uzucapiune;
 • Evacuare;
 • Mosteniri/succesiuni: dezbatere moșteniri, stabilirea mostenitorilor, a masei succesorale și a cotelor - partajul succesoral, anulare certificat de moștenitor, cereri privitoare la validarea sau executarea dispozițiilor testamentare, cererile creditorilor defunctului împotriva moștenitorilor;
 • Anulare acte notariale sau anulare certificat de mostenitor;
 • Rectificare acte de stare civila;
 • Rezilieri de contracte;
 • Sechestru judiciar;
 • Sechestru asigurator;
 • Poprire asiguratorie;
 • Recuperarea de daune de orice natura;
 • Anulare proces verbal amenda contraventionala;
 • Asistenta si reprezantare in litigii civile, redactarea si sustinerea actiunilor civile in instantele de judecata in toate fazele procesuale;
 • Asistenta si reprezentare in procedura necontencioasa;
 • Asistenta si reprezentare in faza de executare silita, contestatii la executarea silita;