DREPTUL MUNCII

Avocatii cu care colaboram ofera consultanta si reprezentare in probleme si  litigii ce acopera toate etapele unei relatii de munca, oferind asistenta atat angajatorilor cat si angajatilor, inclusiv asistenta preventiva prin propunerea unor solutii ce preintampina eventuale litigii ori riscuri ce pot aparea, astfel:

  • Consilierea si redactarea contractelor individuale sau colective de munca, regulamentelor interne si regulamentelor de organizare si functionare, precum si a  fiselor de post;
  • Implementarea, monitorizarea şi aplicarea normelor şi politicilor interne;
  • Asistenţă juridică în ceea ce priveşte procedura de concediere individuală sau colectivă şi de aplicare a sancţiunilor disciplinare;
  • Asistenţă juridică în ceea ce priveşte încetarea contractelor individuale de muncă, prin demisie sau cu acordul ambelor părţi;
  • Redactarea deciziilor cu privire la incetarea contractului individual de munca sau alte situatii in legatura cu acesta (suspendare, detasare, desfiintare post);
  • Asistarea si reprezentarea in litigiile privitoare la plata salariilor si a altor litigii patrimoniale de dreptul muncii;
  • Asistenta juridica si reprezentare in litigiile de munca in fata instantelor de judecata, in toate etapele procesuale;
  • Asistenta juridica si consultanta cu privire la alte drepturi de asigurari sociale;
  • Asistenta juridică si reprezentare în faţa organelor de control şi administrative, competente în constatarea de nereguli privind nerespectarea de către angajator a clauzelor legislatiei muncii;

Consultanţă pe probleme privind relaţiile de muncă ce se nasc în cadrul operaţiunilor ample de fuziune şi achiziţii, precum şi în cadrul proceselor de integrare post-achiziţie;