INSOLVENTA

Procedura insolventei este reglementata de Legea 85/2006 si prevede posibilitatea oricarei societati comerciale care prin activitatea desfasurata nu mai obtine veniturile necesare acoperirii cheltuielilor curente ale societatii, sa solicite deschiderea procedurii de insolventa urmarind in functie de situatia financiara redresarea  activitatii societatii prin reorganizare judiciara sau lichidarea judiciara in situatia in care nu exista nicio perspectiva reala de redresare a activitatii societatii. insolventa_sm

Totodata Legea 85/2006 prevede si posibilitatea deschiderii procedurii insolventei la cererea creditorului, atunci cand sunt indeplinite conditiile de admisibilitate solicitate de lege, respectiv sa existe o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, de o valoare mai mare de 40.000 lei şi având o scadenţă depăşită cu mai mult de 60 de zile.

Echipa de avocati cu care colaboram, are o vasta experienta in domeniul procedurii insolvente si poate oferi pentru societatea dvs servicii de consultanta si reprezentare in sensul celor aratate mai sus, cum ar fi:

  • Redactarea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei societăţii dumneavoastră, precum şi a documentaţiei aferente;
  • Reprezentarea şi asistarea juridică în relaţia cu administratorul/lichidatorul judiciar, care este colaborator al societăţii noastre sau in relatia cu  cel propus de către societatea dumneavoastră;
  • Reprezentarea şi asistarea juridică în faţa judecătorului sindic, în cadrul dosarului de instanţă având ca obiect procedura de insolvenţă a societăţii dumneavoastră;
  • Reprezentarea şi asistarea juridică în relaţia cu creditorii societăţii dumneavoastră (instituţii ale statului, persoane juridice sau persoane fizice);
  • Redactarea oricăror documente necesare ulterior pe parcursul procedurii de insolvenţă a societăţii dumneavoastră (întâmpinări la contestaţiile formulate de către creditori la tabelul creanţelor societăţii dumneavoastră, răspunsuri la solicitările scrise ale administratorului/ lichidatorului judiciar sau cele ale judecătorului sindic pe parcursul întregii proceduri de insolvenţă, etc).
  • Asistarea si reprezentarea clientului la adunările creditorilor din Bucureşti sau din ţară, convocate de către administratorul/ lichidatorul judiciar al debitorului;
  • Formularea şi susţinerea de avocaţi a contestaţiilor la tabelul creanţelor societăţii debitoare;
  • Reprezentarea clientului în vederea contestării actelor efectuate de către administratorul judiciar/lichidator, în situaţia în care acestea nu servesc intereselor clientului de a-şi recupera creanţa sau nu au fost întocmite în conformitate cu prevederile legale;
  • Urmărirea respectării de către debitor a planului de reorganizare aprobat de către judecătorul sindic în cadrul procedurii de reorganizare;
  • Urmărirea activităţii lichidatorului judiciar privind distribuirea sumelor rezultate din valorificarea activelor/recuperarea creanţelor societăţii debitoare, în cadrul procedurii de falminent/lichidare judiciară.