DREPTUL PENAL AL AFACERILOR

 • Infracţiuni financiar – contabile (evaziune fiscală);
 • Înşelăciune în convenţii sau privind emiterea fără acoperire de instrumente de plată;
 • Bancrută simplă, bancrută frauduloasă sau alte infracţiuni asociate stării de insolvenţă a unei societăţi comerciale;The GIG Economy placard with urban background
 • Spălare de bani;
 • Falsul şi uzul de fals;
 • Infracţiuni privind piaţa de capital;
 • Fraudă bancară sau în domeniul asigurărilor;
 • Infracţiuni legate de accesarea ilegală de fonduri europene;
 • Infracţiuni de corupţie şi asimilate, aflate în relaţie cu persoane angajate în sectorul public;
 • Infracţiuni privind regimul achiziţiilor publice;
 • Infracţiuni privind nerespectarea sau încălcarea legislaţiei muncii;
 • Infracţiuni privind nerespectarea sau încălcarea legislaţiei mediului;
 • Infracţiuni privind nerespectarea regimului concurenţei sau a dreptului de proprietate intelectuală;
 • Infracţiuni privind nerespectarea regimului vamal al bunurilor şi serviciilor;
 • Tranzacţii frauduloase off-shore;
 • Infracţiuni economice prevăzute de legi speciale.