RECUPERAREA DE CREANTE

Consultanta juridica avocat recuperare creantePentru ca stim ca asigurarea unui flux financiar continuu este vital pentru desfasurarea activitatii societatii dvs, avocatii cu care colaboram se ocupa cu recuperarea tuturor tipurilor de creante, neonorate la scadenta.

In acest sens, serviciile juridice prestate in vederea recuperarii creantelor pot include:

Recuperarea creanţelor pe cale amiabilă

  • Contactarea telefonică a debitorilor;
  • Redactarea şi transmiterea de notificări de plată către debitori, convocari la conciliere, precum şi contactarea ulterioară a acestora;
  • Negocierea cu debitorii a eventualelor condiţii de achitare eşalonată/amânare la plată a debitelor restante;
  • Redactarea, transmiterea şi urmărirea angajamentelor de plată asumate de către debitori, până la recuperarea integrală a creanţei;

Recuperarea creanţelor de cale judiciară

  • Redactarea şi transmiterea acţiunilor în justiţie împotriva debitorilor;
  • Reprezentarea şi asistarea societăţii dumneavoastră în faţa instanţei de judecată;

Recuperare creanţelor pe calea executarii silite

  • Înregistrarea de către avocati a cererii de executare silită a hotararii judecatoresti in vederea recuperarii debitului;
  • Comunicarea cu executorul judecătoresc până la finalizarea procedurii de executare silită;
  • Reprezentarea şi asistarea juridică a societăţii dumneavoastră în dosarele având ca obiect contestaţie la executare formulată de către debitor.

Daca nu este posibila recuperarea creantelor in modalitatile aratate mai sus, atunci recuperarea creanţelor in situatia in care sunt indeplinite conditiile solicitate de lege, se poate face în cadrul procedurii insolvenţei (reorganizare judiciară şi faliment).